امید ارگ

کارتون بازرس با بلاترین کیفیت (The Inspector)

بازرس مجموعه‌ای کارتونی می‌باشد که توسط کمپانی DePatie-Freleng Enterprises تولید و به‌وسیلهٔ United Artists منتشر شده‌است. به این کاراکتر نامی داده نشده‌است و براساس بازرس کلوزو که در مجموعهٔ فیلم پلنگ صورتی ظاهر شده‌است نامیده شده‌است. بازرس دارای دستیاری اسپانیایی به نام دودو استکارتون بازرس - Pierre and Cottage Cheese

کارتون بازرس - Cherche Le Phantom

کارتون بازرس - French Feud

کارتون بازرس - Fights International Crime

کارتون بازرس - That's No Lady - That's Notre Dame!

کارتون بازرس - The Great DeGaulle Stone Operation

کارتون بازرس - Le Quiet Squad

کارتون بازرس - The Shooting of Caribou Lou

کارتون بازرس - Cock-A-Doodle Deux Deux

کارتون بازرس - Sicque Sicque Sicque

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها